• 9. Nocny Półmaraton Praski
 • 7 września 2024
 • Piątka Praska

  Zmiany na „grupowym” koncie uczestnika

  Zmiany na „grupowym” koncie uczestnika

  Każdy uczestnik musi mieć założone swoje indywidualne konto. Wymagania te związane są z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Jeśli na koncie uczestnika znajdują się profile innych osób (np. członków rodziny lub znajomych, którym opłacany był udział) zawierające wyniki biegów, muszą one zostać przeniesione na indywidualne konta, jeśli nadal osoby te będą chciały mieć do nich dostęp. Profile innych osób przypisanych do danego konta można sprawdzić w zakładce Ustawienia/Profile po zalogowaniu się na swoje konto (jeśli nie będzie tej zakładki, oznacza to, że na koncie nie znajdują się inne profile uczestników z wynikami biegów). Aby sprawdzić, czy system automatycznie przypisał prawidłową osobę jako głównego użytkownika konta, należy wejść w zakładkę Ustawienia/Profile. W przypadku nieprawidłowego przypisania należy wybrać odpowiednią opcję, określającą siebie jako domyślnego uczestnika.

  W celu przepisania danych z wynikami innej osoby, osoba ta musi założyć swoje konto i podać swój adres mailowy (użyty przy zakładaniu nowego konta) uczestnikowi, na którego koncie dotychczas znajdował się jej profil. Następnie uczestnik ten kontaktuje się z nami z informacją, którą osobę mamy przenieść na nowo założone konto – w tym celu wystarczy nam tylko podać adres mailowy użyty do założenia nowego konta.

  W maju niewykorzystane profile „grupowych” uczestników zostaną usunięte!

  Skip to content