Opłata rejestracyjna

Pakiet startowy
bez koszulki
Pakiet startowy
z koszulką techniczną adidas
dla nadanych Uczestnikom numerów startowych 101 do 2000 59 zł 119 zł
Zakup w dniach od 31 sierpnia do 3 września 2022 r. Limit 2000. 80 zł niedostępny

 

Zawodnicy przeniesieni z odwołanej edycji, która miała odbyć się w 2020 r. zachowują te same numery startowe.

Pozostałe numery startowe nadawane są według kolejności zgłoszeń.

Pakiet startowy

Pakiet startowy bez koszulki

W podstawowym pakiecie startowym zawodnicy otrzymają numer startowy wraz z czipem przeznaczonym do pomiaru czasu, worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu, broszurę informacyjną. O dołączeniu do pakietów innych gadżetów/broszur/próbek będziemy informowali na bieżąco.

Pakiet startowy z koszulką techniczną adidas

W pakiecie startowym z koszulką adidas zawodnicy otrzymają numer startowy wraz z czipem przeznaczonym do pomiaru czasu, zamówioną podczas dokonywania rejestracji koszulkę techniczną adidas, worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu, broszurę informacyjną. O dołączeniu do pakietów innych gadżetów/broszur/próbek będziemy informowali na bieżąco.