Opłata rejestracyjna

Limit uczestników Piątki Praskiej w 2021 r. wynosi 3 500 osób.  Są cztery przedziały Opłaty Rejestracyjnej:

I przedział dla nadanych numerów startowych od 101 do 1500 lub 31 marca 2021 r wynosi 69 zł,

II przedział dla nadanych numerów startowych od 1501 do 3000 lub 31 lipca 2021 r wynosi 79 zł,

III przedział dla nadanych numerów startowych od 3001 do 3500 lub do 25 sierpnia 2021 wynosi 89 zł,

IV podczas trzech ostatnich dni rejestracji: 26,27,28 sierpnia 2021 wynosi 99 zł.

W przypadku gdy graniczna data zostaje przekroczona opłata rejestracyjna przechodzi do następnego poziomu niezależnie od ostatniego nadanego numeru.

Zawodnicy przeniesieni z odwołanej edycji, która miała odbyć się w 2020r zachowują te same numery startowe.

Numery startowe nadawane są według kolejności zgłoszeń.

 

Pakiet startowy

W pakiecie startowym zawodnicy otrzymają worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu, numer startowy wraz z czipem przeznaczonym do pomiaru czasu, broszurę informacyjną oraz koszulkę okolicznościową. O dołączeniu do pakietów innych gadżetów/broszur/próbek będziemy informowali na bieżąco.