Opłata rejestracyjna

Dla nadanych Uczestnikom numerom startowym Pakiet startowy
bez koszulki
Pakiet startowy
z koszulką techniczną adidas
od 51 do 1000
69 
148 
od 1001 do 2000
79 
158 
od 2001 lub

od 28 sierpnia do 2 września 2023 r.

90 
niedostępny

 

Pozostałe numery startowe nadawane są według kolejności zgłoszeń.

Pakiet startowy

Pakiet startowy bez koszulki

W podstawowym pakiecie startowym zawodnicy otrzymają numer startowy wraz z czipem przeznaczonym do pomiaru czasu, worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu, broszurę informacyjną. O dołączeniu do pakietów innych gadżetów/broszur/próbek będziemy informowali na bieżąco.

Pakiet startowy z koszulką techniczną adidas

W pakiecie startowym z koszulką adidas zawodnicy otrzymają numer startowy wraz z czipem przeznaczonym do pomiaru czasu, zamówioną podczas dokonywania rejestracji koszulkę techniczną adidas, worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu, broszurę informacyjną. O dołączeniu do pakietów innych gadżetów/broszur/próbek będziemy informowali na bieżąco.