Opłata rejestracyjna

Pakiet startowy
bez koszulki
Pakiet startowy
z koszulką techniczną adidas
dla nadanych Uczestnikom numerów startowych 101 do 2000 59 zł 119 zł
dla nadanych Uczestnikom numerów startowych od 2001 do 3000 lub do 30 sierpnia 2022 r.
Pakiet z koszulką dostępny do 31 lipca 2022 r.
69 zł 129 zł
dla nadanych Uczestnikom numerów startowych od 3001 lub
od 31 sierpnia do 3 września 2022 r.
80 zł niedostępny

 

Zawodnicy przeniesieni z odwołanej edycji, która miała odbyć się w 2020 r. zachowują te same numery startowe.

Pozostałe numery startowe nadawane są według kolejności zgłoszeń.

Pakiet startowy

Pakiet startowy bez koszulki

W podstawowym pakiecie startowym zawodnicy otrzymają numer startowy wraz z czipem przeznaczonym do pomiaru czasu, worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu, broszurę informacyjną. O dołączeniu do pakietów innych gadżetów/broszur/próbek będziemy informowali na bieżąco.

Pakiet startowy z koszulką techniczną adidas

W pakiecie startowym z koszulką adidas zawodnicy otrzymają numer startowy wraz z czipem przeznaczonym do pomiaru czasu, zamówioną podczas dokonywania rejestracji koszulkę techniczną adidas, worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu, broszurę informacyjną. O dołączeniu do pakietów innych gadżetów/broszur/próbek będziemy informowali na bieżąco.