Strefy startowe, numery startowe

Wszyscy uczestnicy Półmaratonu Praskiego oraz Piątki Praskiej ustawiają się na starcie w wydzielonych strefach, zgodnie z zadeklarowanym czasem podanym podczas procesu rejestracji. Poza pierwszymi 50 finiszującymi zawodnikami czas mierzony każdemu Uczestnikowi to tzw. czas netto. Mierzenie czasu rozpoczyna się dopiero w momencie przekroczenia przez Uczestnika linii Startu, a zakończenie pomiaru w momencie przebiegnięcia linii mety. Dlatego nie ma potrzeby „przepychania się” na Starcie – ustawiając się w Strefie czasowej odpowiadającej Twoim możliwościom zapewnisz sobie i innym optymalne warunki od samego początku biegu.

Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek sportowych, na których podane są strefy czasowe. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie itp.) są zabronione.

 Strefy czasowe

Półmaraton Praski
poniżej 1:25
1:25
1:30
1:35
1:40
1:50
1:55
2:00
2:10
2:20

Piątka Praska
poniżej 0:20
0:20
0:22
0:24
0:26
0:28
0:30
0:32
0:34
powyżej 0:32