Zasady rejestracji

1. Zgłoszenia do udziału w Półmaratonie Praskim oraz w Piątce Praskiej przyjmowane są tylko poprzez stronę internetową www.polmaratonpraski.pl.

2. Każdy uczestnik musi samodzielnie zapisać się korzystając ze swojego indywidualnego konta. Nie ma możliwości aby na koncie jednej osoby zarejestrować więcej osób.

3. Na górnym pasku na stronie znajduje się zakładka „Rejestracja”. Po jej kliknięciu wyświetli się formularz.

4. Rejestracja do biegu składa się z dwóch etapów:

a. Założenia konta w systemie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zawierającego dane osobowe oraz kontaktowe.
b. Rejestrację (zapisanie się) do wybranego wydarzenia – należy wybrać wydarzenie, na które chce się zgłosić udział (półmaraton lub bieg na 5 km) i dokonać opłaty startowej.

Samo założenie konta w systemie, nie oznacza rejestracji (zapisania się) do żadnego z wydarzeń.

5. Na podstronie z opłatami należy wybrać ewentualne opcje dodatkowe, a następnie opcję „Dokonaj Opłaty Startowej”. Możliwe są następujące formy płatności: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny.

6. Po zakończeniu procesu płatności przeglądarka przekieruje automatycznie z powrotem na stronę biegu z informacją o stanie rejestracji (płatność dociera do naszego systemu momentalnie lub do trzech dni roboczych).

a. Na podany adres e-mail przesłana zostanie informacja o nadanym numerze startowym. Jeśli taka wiadomość nie dotrze (np.: z powodów technicznych / złego adresu email czy zakwalifikowania jako spam), status naszej rejestracji możesz sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie lub sprawdzić czy Twoje imię i nazwisko są na liście startowej.
b. Jeżeli, mimo wykonania tych kroków, nazwisko wraz z numerem startowym nie pojawia się na liście startowej, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy na adres: biuro@polmaratonpraski.pl wraz z załączonym potwierdzeniem wpłaty.

7. Aby odebrać pakiet startowy, należy wydrukować z panelu Uczestnika bądź z poziomu listy startowej potwierdzenie rejestracji. Wydruk ten będzie zawierał dane potrzebne do weryfikacji Uczestnika podczas odbioru pakietu startowego wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi oraz miejscem na odręczny podpis, potwierdzający akceptację niniejszego Regulaminu, w tym także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w imprezie. Wydruk potwierdzeń jest przesunięty w czasie w stosunku do faktycznego czasu rejestracji Uczestnika, by zapewnić aktualność zawartych w nim informacji organizacyjnych.

Zasady rejestracji grupy przez firmę na podstawie faktury proforma.

1. Zgłoszenia do udziału w Półmaratonie Praskim oraz w Piątce Praskiej przyjmowane są tylko poprzez stronę internetową www.polmaratonpraski.pl.

2. Każdy uczestnik grupy musi samodzielnie założyć swoje konto w panelu rejestracyjnym poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Nie ma możliwości aby na koncie jednej osoby zarejestrować kilka innych osób.

3. Na górnym pasku na stronie znajduje się zakładka „Rejestracja”. Po jej kliknięciu wyświetli się formularz.

4. Rejestracja do biegu składa się z dwóch etapów:

a. Założenia konta w systemie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zawierającego dane osobowe oraz kontaktowe. Każdy z Uczestników grupy w Formularzu Rejestracyjnym musi wpisać nazwę grupy. Pamiętaj, aby każdy Uczestnik wpisał taką samą nazwę Waszej grupy / firmy w odpowiednim polu. Samo założenie konta w systemie, nie oznacza rejestracji (zapisania się) do żadnego z wydarzeń.

b. Proces rejestracji „firmowych” do biegu i tym samym nadania numerów startowych nie jest w pełni automatyczny dlatego Koordynator grupy na adres biuro@polmaratonpraski.pl powinien przesłać listę uprzednio zarejestrowanych w systemie Uczestników wraz z informacją:
– Numer Identyfikacyjny każdego Uczestnika (z zakładki Ustawienia/Moje Konto),
– Imię i Nazwisko Uczestnika,
– Datę urodzenia lub e-mail Uczestnika,
– Na który bieg dany Uczestnik ma być zarejestrowany (półmaraton czy 5 km),
– Preferowany rozmiar koszulki,
– Danymi do faktury pro-forma wraz z adresem e-mail na jaki ma być wysłana.

c. Na podstawie w/w danych Organizator prześle na podany przez Koordynatora grupy adres e-mail fakturę pro-forma.

d. Po otrzymaniu płatności Organizator nada numery startowe oraz przypisze preferowane (jeżeli nadal dostępne) rozmiary koszulek zgłoszonym i zarejestrowanym w systemie Uczestnikom grupy – tym samym zakończy proces rejestracji Uczestników grupy.

UWAGA! Koordynator zanim prześle listę z Uczestnikami musi upewnić się, że każdy z Uczestników założył konto w systemie. W przeciwnym razie nie będzie możliwe dokończenie rejestracji grupy i nadanie numerów startowych.