Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Agencja Reklamowa Storm Sławomir Szczęsny, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, z siedzibą w
Warszawie (kod pocztowy: 04-129) przy ul. Sulejkowskiej 35/12, posiadająca numer  NIP: 125-003- 94-23 (zwana dalej „Administratorem”).

2. Dokonując rejestracji, użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”) powinien wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wzięcie udziału w imprezie.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Administrator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług: nazwisko i imiona; adres zamieszkania lub pobytu; adres do korespondencji; adres poczty elektronicznej; numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego; płeć; data urodzenia.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprez i akcji z nimi związanych na podstawie odpowiednich umów powierzenia.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprez oraz kolejnych ich edycji.

7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych, w tym w celu wysyłania Użytkownikom newslettera mogącego zawierać informacje o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz o produktach i usługach oferowanych uczestnikom biegu przez partnerów i sponsorów, jedynie za zgodą Użytkownika oraz wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody na takie przetwarzanie oraz przesyłanie (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji).

9. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane ani przetwarzane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

10. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprez także we współpracy z innymi osobami (np. wolontariuszami wydającymi pakiety), które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprez.