Klasyfikacja osób z niepełnosprawnością

W biegu Piątka Praska prowadzona jest wyłącznie klasyfikacja open.

W Półmaratonie Praskim prowadzona jest kwalifikacja osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim – bez przystawki.

Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach: z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.