Limit czasu

Limit czasu w biegu Piątka Praska wynosi 45 minut.

Limit czasu w Półmaratonie Praskim wynosi 3 godziny.

UWAGA!
Uczestnicy półmaratonu, którzy nie zameldują się na punkcie pomiaru czasu:
– na 10 kilometrze po upływie 1 godziny i 25 minut
– na 15 kilometrze po upływie 2 godzin i 10 minut
od momentu przekroczenia linii startu są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy.