Limit czasu

Limit czasu w biegu 4F Piątka Praska wynosi 45 minut.

Limit czasu w 4F Półmaraton Praski wynosi 3 godziny.

UWAGA!
Uczestnicy 4F Półmaratonu Praskiego, którzy nie zameldują się na punkcie pomiaru czasu:
– na 10 kilometrze po upływie 1 godziny i 25 minut
– na 15 kilometrze po upływie 2 godzin i 10 minut
od momentu przekroczenia linii startu są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem „Koniec Biegu”.