Organizator

Organizatorem imprezy Półmaraton Praski, zwanej dalej „Półmaratonem”, oraz imprezy towarzyszącej 4F Piątka Praska jest – na podstawie powierzenia przez firmę Agencja Reklamowa Storm Sławomir Szczęsny – Stowarzyszenie Warszawski Klub Biegacza, wpisane do KRS 0000478277, z siedzibą w Warszawie 00-459, przy ulicy Myśliwieckiej 9. Firma Agencja Reklamowa Storm Sławomir Szczęsny, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod NIP: 125-003-94-23, z siedzibą w Warszawie 04-129 przy ul. Sulejkowskiej 35/12 jest współorganizatorem imprezy zabezpieczającym inne świadczenia uczestników.