Opłata rejestracyjna

Dla nadanych Uczestnikom numerom startowym Pakiet startowy
bez koszulki
Pakiet startowy
z koszulką techniczną adidas
od 101 do 1000 lub do 31 maja 2023 r.
139 
218 
od 1001 do 2000
149 
228 
od 2001 do 3000
159 
238 
od 3001 do 4000
169 
248 zł
od 4001 do 5000 lub do 15.07.2023r.
179 
258 zł
od 5001 lub od 28.08.2023r. do 2.09.2023 r.
200 

Pozostałe numery startowe nadawane są według kolejności zgłoszeń.

Pakiet startowy

Pakiet startowy bez koszulki

W podstawowym pakiecie startowym zawodnicy otrzymają numer startowy wraz z czipem przeznaczonym do pomiaru czasu, worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu, broszurę informacyjną. O dołączeniu do pakietów innych gadżetów/broszur/próbek będziemy informowali na bieżąco.

Pakiet startowy z koszulką techniczną adidas

W pakiecie startowym z koszulką adidas zawodnicy otrzymają numer startowy wraz z czipem przeznaczonym do pomiaru czasu, zamówioną podczas dokonywania rejestracji koszulkę techniczną adidas, worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu, broszurę informacyjną. O dołączeniu do pakietów innych gadżetów/broszur/próbek będziemy informowali na bieżąco.