Opłata rejestracyjna

Limit uczestników 6 Wieczornego 4F Półmaratonu Praskiego w 2019 r. wynosi 9 000 osób.

Są trzy przedziały Opłaty Rejestracyjnej:

– I przedział dla nadanych Uczestnikom numerów startowych od 201 do 4000 wynosi 99 zł,
– II przedział dla nadanych Uczestnikom numerów startowych od 4001 do 7000 wynosi 119 zł,
– III przedział dla nadanych Uczestnikom numerów startowych od 7001 do  9000 wynosi 139 zł

Numery startowe nadawane są według kolejności zgłoszeń.

Pakiet startowy

W pakiecie startowym zawodnicy otrzymają worek oznaczony numerem  startowym,  umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu, numer startowy wraz z czipem przeznaczonym do pomiaru czasu, broszurę informacyjną oraz koszulkę techniczną marki 4F. O dołączeniu do pakietów innych gadżetów/broszur/próbek będziemy informowali na bieżąco.