Opłata rejestracyjna

Limit uczestników 7 Nocnego 4F Półmaratonu Praskiego w 2020 r. wynosi 9 000 osób.

Są trzy przedziały Opłaty Rejestracyjnej:

– I przedział dla nadanych Uczestnikom numerów startowych od 201 do 3000 lub do 31 maja 2020 wynosi 99 zł,
– II przedział dla nadanych Uczestnikom numerów startowych od 3001 do 6000 wynosi 119 zł,
– III przedział dla nadanych Uczestnikom numerów startowych od 6001 do 9000 wynosi 139 zł

Numery startowe nadawane są według kolejności zgłoszeń.

Pakiet startowy

W pakiecie startowym zawodnicy otrzymają worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu, numer startowy wraz z czipem przeznaczonym do pomiaru czasu, broszurę informacyjną oraz koszulkę techniczną marki 4F.
O dołączeniu do pakietów innych gadżetów/broszur/próbek będziemy informowali na bieżąco.