Opłata rejestracyjna

Limit uczestników 7 Nocnego Półmaratonu Praskiego w 2020 r. wynosi 8 000 osób.

Są trzy przedziały Opłaty Rejestracyjnej:

– I przedział dla nadanych numerów startowych od 201 do 3000 lub do 31 maja 2020 wynosi 99 zł,
– II przedział dla nadanych numerów startowych od 3001 do 6000 wynosi 119 zł,
– III przedział dla nadanych numerów startowych od 6001 do 8000 wynosi 139 zł

Numery startowe nadawane są według kolejności zgłoszeń.

Pakiet startowy

W pakiecie startowym zawodnicy otrzymają worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu, numer startowy wraz z czipem przeznaczonym do pomiaru czasu, broszurę informacyjną oraz koszulkę okolicznościową.
O dołączeniu do pakietów innych gadżetów/broszur/próbek będziemy informowali na bieżąco.