Opłata rejestracyjna

Pakiet startowy
bez koszulki
Pakiet startowy
z koszulką techniczną adidas
dla nadanych Uczestnikom numerów startowych
od 201 do 2000 lub do 31 maja 2022 r.
129 zł 189 zł
dla nadanych Uczestnikom numerów startowych
od 2001 do 4000
139 zł 199 zł
dla nadanych Uczestnikom numerów startowych
od 4001 do 6000 lub do 30 sierpnia
159 zł 219 zł
dla nadanych Uczestnikom numerów startowych
od 6001 do 8000 lub między 31 sierpnia
a 3 września 2022 r.
179 zł niedostępny

Zawodnicy przeniesieni z odwołanej poprzedniej edycji, która miała odbyć się w 2020 r., zachowują te same numery startowe.

Pozostałe numery startowe nadawane są według kolejności zgłoszeń.

Pakiet startowy

Pakiet startowy bez koszulki

W podstawowym pakiecie startowym zawodnicy otrzymają numer startowy wraz z czipem przeznaczonym do pomiaru czasu, worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu, broszurę informacyjną. O dołączeniu do pakietów innych gadżetów/broszur/próbek będziemy informowali na bieżąco.

Pakiet startowy z koszulką techniczną adidas

W pakiecie startowym z koszulką adidas zawodnicy otrzymają numer startowy wraz z czipem przeznaczonym do pomiaru czasu, zamówioną podczas dokonywania rejestracji koszulkę techniczną adidas, worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu, broszurę informacyjną. O dołączeniu do pakietów innych gadżetów/broszur/próbek będziemy informowali na bieżąco.