Klasyfikacja i nagrody

Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Półmaraton Praski, otrzymają pamiątkowy medal oraz dyplom ukończenia Półmaratonu (do pobrania ze strony internetowej).

W Półmaratonie Praskim będzie prowadzona klasyfikacja:

  • generalna z podziałem na płeć,
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach z napędem bezpośrednim – bez przystawki,
  • wiekowa,
  • klubowa,
  • firmowa.

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody.