Klasyfikacja i nagrody

Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą półmaraton, otrzymają pamiątkowy medal oraz dyplom ukończenia biegu (do pobrania ze strony internetowej).

W 8. Nocnym adidas Półmaratonie Praskim będzie prowadzona klasyfikacja:

  • generalna z podziałem na płeć,
  • osób z niepełnosprawnością,
  • osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach z napędem bezpośrednim – bez przystawki,
  • wiekowa,
  • klubowa,
  • firmowa.

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody.