Wiek

Prawo uczestnictwa w 4F Półmaratonie Praskim mają wszystkie osoby, które w dniu półmaratonu mają ukończone 16 lat.

Prawo uczestnictwa w 4F Piątce Praskiej mają wszystkie osoby, które w dniu biegu mają ukończone 14 lat.

W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest wydrukowane, wypełnione i dostarczone do Biura Zawodów Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w imprezie osoby niepełnoletniej i biorącego odpowiedzialność za nią.

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w 4F Półmaratonie Praskim
Oświadczenie 4F Półmaraton Praski

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w 4F Piątce Praskiej
Oświadczenie 4F Piątka Praska