Wiek

Prawo uczestnictwa w Półmaratonie Praskim mają wszystkie osoby, które w dniu półmaratonu mają ukończone 16 lat.

Prawo uczestnictwa w Piątce Praskiej mają wszystkie osoby, które w dniu biegu mają ukończone 14 lat.

W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest wydrukowane, wypełnione i dostarczone do Biura Zawodów Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w imprezie osoby niepełnoletniej i biorącego odpowiedzialność za nią.