Odbiór pakietów startowych

Pakiety można odebrać w Biurze Zawodów zlokalizowanym w budynku 58 w Soho by Yareal, ul.Mińska 25, Warszawa (mapa) w następujących terminach:

31.08 środa 12:00 – 21:00
1.09 czwartek 12:00 – 21:00
2.09 piątek 12:00 – 21:00
3.09 sobota – dzień startu 9.00 – 18.00 – dla osób spoza Warszawy.

Należy zgłosić się odpowiednio wcześniej – po godz. 18:00 nie będzie możliwości odebrania pakietu.

W celu odbioru pakietu startowego należy posiadać ze sobą:

1. dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji,
2. wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji (dostępne od 17 sierpnia, po zalogowaniu się na swoje konto),

Jeśli chcesz odebrać pakiet startowy dla innej osoby, musisz mieć ze sobą:

1. upoważnienie do odbioru pakietu,
2. wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji tej osoby (dostępne do wydruku od 17 sierpnia, po zalogowaniu się na konto),
3. dokument tożsamości z datą urodzenia (np. legitymacja, dowód osobisty, prawo jazdy itp.) tylko do wglądu (może być np. zdjęcie)
4. swój dokument tożsamości.