Media

Formularz akredytacyjny dla przedstawicieli mediów:

https://www.polmaratonpraski.pl/akredit/media/

Osoba kontaktowa dla przedstawicieli mediów:
Anna Kalinowska
media@polmaratonpraski.pl