Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:53:27
-01:11:08
+00:49:13
1984 257
K20 : 56
50 / 103
-00:48:58
+00:35:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii