ILONA ADAMCZYK

KB Biała Biega / KB Biała Biega
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:59:33
-01:11:52
+00:56:06
2799 475
K40 : 154
1 3
107 / 161
-00:53:01
+00:44:59
01:55:24
-01:09:11
+00:51:10
2177 305
K40 : 107
1 2
93 / 162
-00:55:58
+00:40:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii