Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:49:19
-01:15:16
+00:45:05
1631 184
K30 : 78
65 / 160
-01:01:36
+00:39:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii