Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:54:09
-01:17:16
+00:50:42
2173 306
K30 : 136
89 / 180
-00:49:50
+00:40:36
01:49:19
-01:15:16
+00:45:05
1631 184
K30 : 78
65 / 160
-01:01:36
+00:39:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii