Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
02:00:16
-01:11:09
+00:56:49
2864 2368
M20 : 336
77 / 124
-00:55:55
+00:49:56
02:01:59
-01:02:36
+00:57:45
2828 2325
M20 : 269
73 / 103
-00:40:26
+00:44:14
01:57:18
-01:25:43
+00:53:46
3990 3448
M20 : 518
38 / 84
-01:19:10
+00:45:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii