Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:02:21
-00:03:04
+00:00:59
135 81
8 / 9
-00:00:02
+00:00:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii