Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:56:52
-01:14:33
+00:53:25
2455 379
K40 : 123
98 / 152
-00:56:15
+00:39:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii