Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:43:06
-01:28:19
+00:39:39
1154 119
K40 : 41
46 / 161
-01:09:28
+00:28:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii