Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:45:47
-01:18:48
+00:41:33
1344 141
K30 : 64
58 / 154
-01:01:25
+00:26:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii