Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:44:20
-01:36:35
+00:38:09
1604 110
K40 : 24
79 / 320
-01:10:38
+00:22:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii