Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
02:03:47
-01:17:08
+00:57:36
4421 3705
M30 : 1501
173 / 267
-00:47:59
+00:44:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii