Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:45:24
-00:35:31
+01:39:13
6628 1707
K30 : 737
326 / 329
-00:06:43
+01:26:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii