Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
02:46:42
-00:34:13
+01:40:31
6636 4927
M30 : 1948
267 / 271
-00:14:34
+01:31:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii