Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:50:23
-01:30:32
+00:44:12
2445 2220
M20 : 315
56 / 163
-01:24:51
+00:38:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii