Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
02:05:29
-01:05:56
+01:02:02
3249 2623
M40 : 955
124 / 161
-00:47:05
+00:50:55
01:58:31
-01:29:15
+00:53:34
3395 2900
M40 : 1055
150 / 280
-00:46:55
+00:39:17
01:54:13
-01:28:48
+00:50:41
3429 3027
M30 : 1299
181 / 388
-01:13:55
+00:38:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii