Łukasz Armatys

Fabryka Palet
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:57:51
-01:29:55
+00:52:54
3272 2807
M30 : 1083
1
125 / 251
-01:20:24
+00:33:48
02:06:12
-01:14:43
+01:00:01
4717 3896
M30 : 1577
1
206 / 291
-00:54:16
+00:54:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii