Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:49:59
-01:33:02
+00:46:27
2705 252
K40 : 64
49 / 115
-01:04:17
+00:30:26
01:54:47
-01:38:45
+00:49:56
1914 154
K40 : 34
40 / 115
-01:22:06
+00:25:45
01:56:16
-01:21:13
+00:52:24
2512 252
K40 : 37
43 / 88
-01:14:28
+00:28:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii