Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:39:09
-01:32:16
+00:35:42
872 785
M60 : 5
2 / 10
-00:55:12
+00:03:03
01:38:38
-01:25:57
+00:34:24
731 670
M60 : 3
1 / 8
-00:51:52
01:47:10
-01:40:36
+00:42:13
1791 1638
M50 : 112
4 / 21
-00:58:23
+00:13:44
01:54:15
-01:28:46
+00:50:43
3435 3032
M50 : 170
14 / 27
-00:41:32
+00:22:46
01:54:34
-01:22:55
+00:50:42
2313 2103
M50 : 100
13 / 32
-00:42:58
+00:20:20
01:41:35
-01:31:01
+00:37:44
925 885
2 / 31
-01:00:33
+00:04:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii