Łukasz Wagner

Wolontariusze Prascy
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:01:37
-00:03:48
+00:00:15
10 65 1
1 / 2
-00:02:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii