Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:03:02
-00:02:23
+00:01:40
258 208
10 / 14
-00:01:57
+00:01:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii