Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:04:05
-00:01:20
+00:02:43
380 185
14 / 16
-00:01:07
+00:02:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii