Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:02:08
-00:03:17
+00:00:46
87 61
5 / 12
-00:03:17
+00:00:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii