Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:03:08
-00:02:17
+00:01:46
272 143
5 / 8
-00:01:15
+00:01:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii