Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:03:08
-00:02:17
+00:01:46
280 217
8 / 12
-00:01:53
+00:01:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii