Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:02:20
-00:03:05
+00:00:58
128 77
6 / 19
-00:02:01
+00:00:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii