Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:02:00
-00:03:25
+00:00:38
59 50
1 / 6
-00:01:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii