Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:02:29
-00:02:56
+00:01:07
162 88
7 / 22
-00:02:32
+00:01:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii