Tosia Bar

ADIDAS RUNNERS WARSAW
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:25:41
-00:23:43
+00:11:14
661 159
K20 : 54
27
5 / 22
-00:09:28
+00:09:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii