Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:38:37
-01:32:48
+00:35:10
826 84
K20 : 14
72
21 / 105
-01:02:32
+00:24:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii