Tomasz Kapla

brak / Brak
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:39:08
-00:10:16
+00:24:41
1924 1016
M30 : 389
4 3
82 / 84
-00:01:12
+00:23:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii