Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:56:56
-01:14:29
+00:53:29
2460 382
K20 : 75
337
59 / 105
-00:44:13
+00:43:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii