Agnieszka Augustyniak

Stern Weber Polska / Stern Weber Polska
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:32:25
-00:16:59
+00:17:58
1593 655
K30 : 265
9 8
57 / 70
-00:07:39
+00:16:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii