Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni
01:48:17
-00:13:27
+00:14:21
1612 1512
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii