Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:39:44
-00:48:02
+01:34:47
6271 1693
K30 : 685
262 / 269
-00:13:12
+01:33:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii