Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:04:11
-01:07:14
+01:00:44
3149 591
K50 : 30
67 / 90
-00:34:32
+00:43:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii