Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:25:49
-01:55:06
+00:19:38
186 180
M50 : 6
1 / 44
-01:11:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii