Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
02:53:46
-00:27:09
+01:47:35
6679 4939
M70 : 12
1 / 2
-00:27:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii