Odbiór pakietów startowych

Biuro zawodów BMW Półmaratonu Praskiego oraz 4F Piątki Praskiej:
Soho Factory, ul.Mińska 25, Warszawa 
(mapa)

Punkt odbioru pakietu czynny w dniach:

24.08 – 26.08 – w godz. 13:00 – 20:00
27.08 (niedziela) – punkt nieczynny
28.08 – 31.08 – w godz. 13:00 – 20:00
01.09 (piątek) – w godz. 13:00 – 21:00

02.09 (sobota- dzień startu)      w godz. 10.00 – 18.00 – dla osób spoza Warszawy.
Należy zgłosić się odpowiednio wcześniej – po godz. 18:00 nie będzie możliwości odebrania pakietu.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzyma pakiet startowy przygotowany przez Organizatora.

W celu odbioru pakietu startowego należy posiadać ze sobą:

  1. dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji,
  2. wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji (dostępne po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie),
  3. osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych

 

Jeśli chcesz odebrać pakiet startowy dla innej osoby, musisz mieć ze sobą:

upoważnienie do odbioru pakietu,
– wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji tej osoby,
– kserokopię jej dokumentu tożsamości,
– swój dokument tożsamości.